جزئیات خبر
لیست دستمزد اجرایی کارهای ساختمانی ویژه مهندسان مجری و کارفرمایان
5 اردیبهشت 1397
دستمزد اجرای بتن مگر:
اجرای بتن مگر با ضخامت ۳ تا ۵ سانت: هر متر مربع ۲۵۰۰ تومان
اجرای بتن مگر با ضخامت ۱۰ سانت: هر متر مربع ۴۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای دیوارکشی:
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی): هر متر مربع ۹۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۵ یا ۲۰ سانتی): هر متر مربع ۱۶۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی): هر متر مربع۲۰۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۰ سانتی): هر متر مربع ۷۵۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۱۵ سانتی): هر متر مربع ۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر سفالی (تیغه ۲۰ سانتی): هر متر مربع ۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با لیکا (تیغه ۱۰ سانتی): هر متر مربع ۷۵۰۰ تومان
دیوارکشی با لیکا (تیغه ۱۵ سانتی): هر متر مربع ۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با لیکا (تیغه ۲۰ سانتی): هر متر مربع ۸۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای فونداسیون و اسکلت:
اجرای فونداسیون: هر متر مربع ۱۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
اجرای اسکلت بتنی: هر متر مربع ۲۰۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰
اجرای اسکلت فلزی:کیلویی ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان
دستمزد اجرای ساخت (تیرچه بلوک) و اجرای سقف با (تیرچه بلوک):
کیلویی ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان
اجرای سقف (تیرچه کرومیت):هر متر مربع ۸۰۰۰
دستمزد اجرای سقف (کامپوزیت):
هر متر مربع ۱۲۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای سقف (عرشه فولادی):
هر متر مربع ۱۳۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای سیمانکاری:
سیمانکاری سیمان سیاه: هر متر مربع ۶۰۰۰ تومان
سیمانکاری سیمان سفید: هر متر مربع ۴۰۰۰ تومان
سیمانکاری سیمان تگری: هر متر مربع ۳۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای قیرگونی:
هر متر مربع تک لا ۱۳۰۰۰ تومان
هر متر مربع دو لا ۱۸۰۰۰ تومان
دستمزد اجرای سرامیک و کاشی:
سرامیک کاری:کف(ساده): هر متر مربع ۱۴۰۰۰

سرامیک کاری:کف(آجری): هر متر مربع ۱۶۰۰۰

سرامیک کاری:کف(لوزی): هر متر مربع ۱۶۰۰۰تومان

کاشی کاری:بدنه آشپزخانه :کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰ : هر متر مربع ۲۰۰۰۰ تومان

کاشی کاری:بدنه حمام و توالت:کاشی با ابعاد ۳۰ در ۶۰: هر متر مربع ۲۲۰۰۰ تومان

کاشی کاری:بدنه پاسیو:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰: هر متر مربع ۲۰۰۰۰ تومان

کاشی کاری:بدنه راه پله:کاشی با ابعاد ۴۰ در ۸۰:هر متر مربع ۲۲۰۰۰ تومان

کاشی کاری:شمشیری کنار پله: هر متر طول ۲۶۰۰۰ تومان

کاشی کاری با چسب کاشی هر متر مربع ۱۳۰۰۰ هزار تومان

کاشی کاری بین کابینت آشپزخانه با چسب کاشی ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان تا ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

اسلب هر متر مربع از ۵۰۰۰۰ هزار تومان تا ۶۵۰۰۰۰تومان

دستمزد اجرای سنگ کاری:
کف پارکینگ یا کف واحد یا پاگرد راه پله:۴۰ در ۴۰ به بالا: هر متر مربع ۱۴۰۰۰ تومان

نصب سنگ پله به طول یک متر و بیست سانت:هر عدد ۱۴۰۰۰ تومان

بدنه واحد: هر متر مربع ۲۲۰۰۰ تومان

بدنه پاسیو: هر متر مربع ۳۰۰۰۰ تومان

بدنه راه پله: هر متر مربع ۳۲۰۰۰ تومان

قرنیز هر متر طول ۱۴۰۰۰هزار تومان

سنگ کاری نما ساختمان سنگ تراورتن ۴۰×طولی

سنگ کاری:نمای ساده: هر متر مربع ۳۵۰۰۰ تومان

سنگ کاری:نمای کلاسیک یا رومی: هر متر مربع ۴۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ تومان
منبع: همیار ناظز