مرکز دانلود

فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD

» جلسه اول فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD - معرفی محیط اتوکد و تنظیمات اولیه قبل ترسیم ---رایگان---
» جلسه هشتم فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD - معرفی دستور TEXT و فارسی نویسی با KATEB ---رایگان---
» جلسه شانزدهم فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD - معرفی ابزار OSNAP و خلاصه دستورات اتوکد و نحوه پرینت گرفتن ---رایگان---
» فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD (جلسه اول الی شانزدهم)