مرکز دانلود

فیلم های آموزشی

» فیلم آموزشی طراحی دیوار برشی با ETABS 2016 (ساختمان 7 طبقه بتنی با سیستم دیوار برشی)
» فیلم آموزشی تحلیل دینامیکی طیفی با ETABS 2016
» فیلم آموزش ترسیمات 2 بعدی در AutoCAD
» فیلم آموزشی ETABS 2016 برای ساختمان فولادی (ساختمان 4 طبقه فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربندی)
» فیلم تبدیل ورژن ETABS به ورژن پایین تر
» فیلم آموزشی SAFE 2016 (فونداسیون نواری برای ساختمان 4 طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی)
» فیلم آموزشی ETABS 2016 برای ساختمان بتنی (ساختمان 4 طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی)